Aby dodać zjęcie wybierz Przeglądaj lub Browse, wyszukaj plik na dysku Twojego komputera, a następnie wyślij go naciskając Wyślij zdjęcie.
UWAGA! Dopuszczalny format pliku to: *.jpg, max. rozmiar 200 KB.