Ślub cywilny

Ślub cywilny jest prawnym usankcjonowaniem związku małżeńskiego.

Niezbędne formularze:
1. zapewnienie wypełniane przez Kierownika USC
2. podanie do wypełnienia – formularz dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego, Płock, ul. Kolegialna  9

Wymagane dokumenty:
1. dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć małżeństwo
2. odpisy skrócone aktu urodzenia
3. dowód ustania małżeństwa – jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim

Wysokość opłaty skarbowej:
84,00 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa (cywilnego bądź wyznaniowego -„konkordatowego”)

Sposób wniesienia opłaty:
– płatna w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Forma załatwienia sprawy:
przyjęcie oświadczeń od nupturientów, sporządzenie aktu i wydanie odpisów.

Miejsce złożenia i odebrania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 2 i 3

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku:
pon, wt, czw, pt  8.00 -15.00,  środa 10.00 – 17.00;
Informacji udziela stanowisko ds. związanych z rejestracją małżeństw,
tel. 024 367 16  83

Podstawa prawna:
art. 61a ustawy z dnia 29 września 1986r. – prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688); ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

Skip to content